Våra skolor

Vi driver Erlaskolan och Skapaskolan som är grundskolor, Magnetica som är grund- och förskolor och Realgymnasiet.

Erlaskolan

En skola mitt i verkligheten. Din verklighet.

Vår pedagogik bygger på forskning och utgår från ett entreprenöriellt förhållningssätt, där metodiken är utformad för att motivera och stimulera elevernas förmåga att tänka själva, samarbeta i team, kommunicera och se möjligheter i problem. På så vis tränar vi kreativiteten, idérikedomen och den egna drivkraften – egenskaper som är viktiga både i det dagliga skolarbetet och i det framtida vuxenlivet.

www.erlaskolan.se


Realgymnasiet

Gör det roligt. Lär på riktigt.

Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Tillsammans med de främsta inom varje bransch erbjuder vi utbildningar som möter verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher. Med en utbildning från Realgymnasiet kan eleverna börja jobba direkt efter examen, eller studera vidare på högskolenivå. Realgymnasiet är en skola för idag, och för framtiden.

www.realgymnasiet.se

 

Magnetica Education

Lära i verkligheten

Främja lustfyllt lärande med utgångspunkt i barnets intressen och drivkrafter att söka kunskaper. Vår övertygelse är att barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, samt genom att iaktta, samtala och reflektera i en pedagogisk miljö tillsammans med professionella vuxna.

www.magnetica.se


Skapaskolan

Kooperativt och värdeskapande lärande. 

Vår grundidé är att tillsammans med våra elever skapa en skola kring meningsfullhet. Genom mening hittar du som elev motivation att arbeta hårt med att utveckla dig själv och lära dig varje dag i skolan. Vår vision är att du ska hitta mod och förmåga att följa dina drömmar!

www.skapaskolan.se