Om Lärande

Lärande är ett av Sveriges största friskoleföretag. Och du gissar rätt. Vårt namn är ingen tillfällighet.

Om Lärande

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat mot vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasium på flera platser och växer stadigt. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Det skapar trygghet och kraft att ständigt utvecklas.

Mission

Lärandes mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden.

Om vår verksamhet

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen finns Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet ochErlaskolan,Lärande Partner i Östergötland AB och Lärande Förskolor och Grundskolor AB. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola.

Idag är vi cirka 850 medarbetare och driver 27 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden.

Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

Vi är 850 engagerade medarbetare.