Om Lärande

Lärande är ett av Sveriges största friskoleföretag. Och du gissar rätt. Vårt namn är ingen tillfällighet.

Om Lärande

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat mot vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasium på flera platser och växer stadigt. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Det skapar trygghet och kraft att ständigt utvecklas.

Mission

Lärandes mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden.

Om vår verksamhet

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen finns Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet ochErlaskolan,Lärande Partner i Östergötland AB, Lärande Förskolor och Grundskolor AB och The Learning Lab AB som driver Skapaskolan. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola.

Idag är vi cirka 850 medarbetare och driver 28 verksamheter varav tre förskolor, 8 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden.

Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

Vi är 850 engagerade medarbetare.