Gymnasiet

Vad innebär skärpta råd och riktlinjer från myndigheterna på  era gymnasieskolor?

Från den 7 december till 6 januari driver Realgymnasierna  undervisning på distans i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation (från 3 december 2020).

Under hösten har vi anpassat våra verksamheter utifrån de regionala råden och rekommendationerna. Några exempel har varit delvis distansundervisning, start- och stopptider anpassats för att bidra till minskad smittspridning i kollektivtrafiken och på skolan. Idrottslektioner har skett företrädesvis utomhus (undantag har förekommit om vädret krävt det).

Vi håller tät dialog med kommunerna vi finns representerade i för att göra nödvändiga anpassningar och samtidigt kunna erbjuda våra elever den undervisning de har rätt till.

Mitt barn/jag har internationell APL. Hur hanteras detta?  

Internationella resor har ställs in tillsvidare. Även resor inom Sverige ska begränsas. Nu tittar vi på alternativa lösningar för våra utbildningar. Vi följer UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/ 


Vad händer med CSN-bidraget om skolan stängs och min dotter/son/jag inte kan fortsätta min utbildning?

Här svarar CSN på detta samt andra liknande frågor.

https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html#h-Omdinskolastanger