Lars-Erik Andersson

Lars-Erik Andersson

Lärare, Realgymnasiet i Eskilstuna

Hej Lars-Erik! Vad gör du på Realgymnasiet?

Jag är lärare på Realgymnasiet i Eskilstuna och undervisar i Matematik, Biologi och Djurens biologi i år och har även legitimation i Kemi, Fysik och Naturkunskap. 


Hur kan en arbetsdag kan se ut?

En stor del av mina arbetsdag kretsar kring att planera och genomföra undervisning samt att ge respons till eleverna för att de ska utvecklas. Jag är också  förstelärare så en del av tiden går till att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter med personalen på skolan. Ytterligare en uppgift är att jag är med som handledare i ett projekt för att utveckla matematiken på Erlaskolan, det tar förstås också en del tid.
 

Vad har du lärt dig i jobbet?

I förstelärargruppen har vi haft väldigt bra träffar där det varit fokus på återkoppling och där har jag nog utvecklat mitt sätt att återkoppla till eleverna. Sen är det ju så att när man träffar elever så lär man sig nåt nytt varje dag, till exempel om hur det är att vara ung idag, hur olika saker påverkar elevernas liv eller ett nytt sätt att lösa en problemuppgift .
Vad är ditt bästa minne hittills?

Det är svårt att välja minnen. Har ju flera minnen kring elever som blir väldigt personliga som när de klarat saker som de inte trodde de kunde klara av. Exempelvis kan det vara att se en elev som hittat ett nytt sätt att lösa ett matematiskt problem. 


Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Att göra spännande och utmanande projekt eller uppgifter till eleverna. Att få eleverna att våga göra fel. Om eleverna ska utvecklas måste de förstå att man är i skolan för att lära sig och att träna på nya saker, inte att de ska prestera på topp hela tiden för att få bra betyg. Det här är en stor utmaning, för eleverna tänker ofta att allt blir betygsatt jag vill ju att de ska träna och göra fel för att lära sig.

Vad är du stolt över att ha bidragit till?

Jag är nöjd med att mina elever har bra resultat i skolan. Att jag har bidragit till att utveckla en del spännande ämnesövergripande projekt som matematik och profilämnen, eller större projekt med många av elevernas kurser inblandade som ”Hållbar Gård”


Hur skulle du beskriva kulturen på Lärande?

Det finns ett utvecklingsfokus på Lärande, man vill utveckla undervisningen i klassrummen. Man vill att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt med hjälp av vad den pedagogisk forskning säger att ha störst effekt. Pedagogisk utveckling av personalen med ett forskningsfokus är vad jag ser från min position som lärare på Realgymnasiet i Eskilstuna

Vill du också jobba med oss?

Prenumerera på våra lediga tjänster som ex. idrottslärare eller visa aktuella jobbannonser.

"Jag lär mig något nytt varje gång jag träffar eleverna."