Våra skolor

Vi driver grundskolan Erlaskolan och Realgymnasiet.

Erlaskolan

En skola mitt i verkligheten. Din verklighet.

Vår pedagogik bygger på forskning och utgår från ett entreprenöriellt förhållningssätt, där metodiken är utformad för att motivera och stimulera elevernas förmåga att tänka själva, samarbeta i team, kommunicera och se möjligheter i problem. På så vis tränar vi kreativiteten, idérikedomen och den egna drivkraften – egenskaper som är viktiga både i det dagliga skolarbetet och i det framtida vuxenlivet.

Utöver de grundläggande kunskaperna får eleverna träna på fem särskilt viktiga förmågor som hjälper dem att utvecklas både som elev och som person. Här är Erlaskolans fem förmågor:

  • Lära att lära
  • Verklighetskompetens
  • Samarbetsförmåga
  • Må bra!
  • Handlingskompetens

www.erlaskolan.se


Realgymnasiet

Gör det roligt. Lär på riktigt.

Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Tillsammans med de främsta inom varje bransch erbjuder vi utbildningar som möter verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher. Med en utbildning från Realgymnasiet kan eleverna börja jobba direkt efter examen, eller studera vidare på högskolenivå. Realgymnasiet är en skola för idag, och för framtiden.

www.realgymnasiet.se