Om Lärande

Lärande är ett av Sveriges största friskoleföretag. Och du gissar rätt. Vårt namn är ingen tillfällighet.

Om Lärande

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat mot vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi erbjuder grundskola och gymnasium på flera platser och växer stadigt. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Det skapar trygghet och kraft att ständigt utvecklas.

Mission

Lärandes mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utveckla och lyckas under skoltiden – och i framtiden.

Om vår verksamhet

Lärande är en av de största friskolekoncernerna i Sverige. Vi bedriver verksamhet inom grundskola (Erlaskolan) och gymnasieskola (Realgymnasiet). Och för att ge alla elever de allra bästa förutsättningarna att lära för framtiden har vi också ett fastighetsbolag och ett partnerbolag.

Företaget grundades 1999 och har växt stadigt varje år. Idag är vi cirka 600 medarbetare och driver 18 skolor runt om i hela Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Eventuellt överskott återinvesterar vi i verksamheten för att utveckla den vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för stark tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

Vi är 600 engagerade medarbetare.